Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе набира съдебни заседатели

Общинският съвет в Русе набира съдебни заседатели на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

            Съдебните заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. В тези случаи съдебният състав се състои от един съдия и двама съдебни заседатели. Ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода, съдебният състав е от трима съдебни заседатели и двама съдии.

            Съдебния състав събира предоставените от страните доказателства, като преценява допустимостта и относителността им към спора. След приключване на делото, съдът постановява решение или присъда, съобразено с гласа на съдебните заседатели. Те имат еднакви права и задължения  със съдиите, като се изказват и гласуват преди тях.

            Мандатът е в продължение на 4 години, като започва да тече от датата на полагането на клетва. Изискванията са да се заседава най-малко 60 дни в рамките на 1 календарна година, освен ако разглежданите към настоящия момент дела не продължи и след изтичането на срока.

            Съдебните заседатели получават възнаграждение от бюджета на съдебната власт. То се определя въз основа на действителните отработени часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяване на съдебния акт, включително и за започнат час. То се заплаща ежемесечно за всички заседателни дни от съответния месец.

            Повече за изискванията към набирането на съдебни заседатели за Районен съд – Русе ще откриете тук.