Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе навъртя три години от мандата

На 10 ноември т.г. се навършват точно три години, откакто сегашният Общински съвет-Русе бе институционализиран и встъпи в своя работен мандат 2003-2007.

През периода Общинският съвет – като орган на местното самоуправление, функциониращ в демократична държава, успя да постигне една от своите основни цели – да повиши още повече отговорността си пред гражданите. Той се превърна в стабилна институция, която провежда целенасочена и последователна политика и работи в условията на прозрачност и публичност при вземането и изпълнението на своите решения. Въпреки че имаше на два пъти избори – парламентарни и частични кметски, Общинският съвет и кметските екипи създадоха през този мандат една нова и работеща система за взаимодействие – точно да се напипват горещите за обществото теми и да се намира решение без отлагане. За първи път, от зората на съвременното местно самоуправление, се случиха редица положителни неща – наредби и правилници се пишат съвместно от общински съветници и експерти в администрацията, волята за дискусия спомогна да се придвижат важни решения като тези за спортната зала, за обществената хигиена в града, за индустриалния парк и насърчаване на големите инвестиции, за общия градоустройствен план на Русе, за разпореждането с общинската собственост и нейното управление /например, спряна бе продажбата на безценица на общинските жилища/. Всички тези безспорни постижения създават перспективите за по-нататъшна ефективна работа на Общината.

С действията си през тези три години Общинският съвет доказа, че не е място за безсмислени противопоставяния и политически пристрастия, че не бива всеки да приема своята позиция като истина от последна инстанция, а трябва да се търси диалогът.

През тези три години от мандат 2003-2007 в практиката на Общинския съвет се оформиха нови взаимоотношения с медиите, подобри се комуникацията с нестопанските организации, различните обществени групи, което допринася за по-голямата прозрачност и публичност в неговата дейност. Преди всяко заседание се правят пресконференции, материалите са напълно достъпни за журналистите, а чрез тях и чрез обновената интернет страница на Общината и на широката общественост, заседанията на Общинския съвет се излъчват директно по регионалната телевизионна програма Север.

Всичко постигнато досега спомага Общинският съвет да изпълнява функциите си на представителство и на ръководен орган, да работи на нужните високи обороти, да взема решения, основаващи се на обществения интерес. Както е известно, именно местните власти от този мандат ще въведат община Русе в Европа.

  • Равносметката за трите години от мандата. Общинският съвет проведе общо 52 заседания, в дневния ред на едното от които – 44-то – бяха включени рекорден брой точки – 56. Най-малко точки включваше последното 52-ро заседание – само 24. Общо разгледаните от Общинския съвет предложения са 1219 – внесени от кмета и съветници от различни групи. Приетите решения са 1130. По време на заседанията съветниците отправиха 45 питания към общинската администрация, а 16 граждани се изказаха по предварително установения ред. Според статистиката четиринадесет са спрените от Областния управител решения на Общинския съвет през периода, а срещу шест от решенията кметът е внесъл възражения.

Следващото 53-то редовно заседание на Общинския съвет е насрочено за 24 ноември т.г., петък, от 9.00 часа.