Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе откри своето 18-о заседание присъствено

С кворум от 47 общински съветници започна 18-ото заседание на Общински съвет – Русе.

Председателят Иво Пазарджиев откри заседанието с разяснения как работи системата за гласуване и по какъв начин съветниците могат да заявяват изказване и съответно реплики и дуплики.

В началото на сесията председателят на ВМРО – ПАТРИОТИТЕ в Русе Асен Даскалов направи изказване и призова за спазване на добрия тон в залата по време на заседанието, както и за това да се поддържа добър диалог между присъстващите – без излишни изказвания и словесни нападки.

18-ото заседание на Общинския съвет се провежда присъствено при спазването на всички възможни мерки, спуснати от Министерството на здравеопазването.

Присъстващите в залата са с предпазни маски KN-95 по предложение на д-р Теодора Константинова, а използването на предпазни ръкавици също е препоръчително.

Днес ще се разглеждат 20 точки по Дневния ред, както и 1 извънредна точка.