Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В РУСЕ РЕАЛИЗИРА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

По инициатива на сдружение „Европейски инициативи на младежта” председателят на Общински съвет – Русе Искрен Веселинов се срещна и разговаря днес, 12.02.2008 г., с Кристиян Вълчев – лидер на създадения към сдружението „Младежки общински съвет”.
Припомняме, че този орган за самоуправление се реализира от младите хора в рамките на програма „Младежко развитие 2007” на Държавната агенция за младежта и спорта с основна цел консолидиране на младите хора за активно участие в обществения живот на гр.Русе.
В хода на разговорите бе демонстрирано желанието на младежката организация да привлече вниманието на повече млади хора, чрез активно участие в реално функциониращия орган за местно самоуправление – Общински съвет – Русе.
Договорено бе представители на Младежкия общински съвет да участват в заседанията на постоянните комисии с идеята младите хора да изградят механизъм, чрез който да формират предложения и политики, които на по-късен етап да бъдат предложени и подложени на дебат сред съветниците.