Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет в Русе се събира на първото си заседание за тази година

Утре, 25 януари, предстои първото заседание за календарната 2024 г. То ще започне в 9 часа в традиционното си място за провеждане – зала „Свети Георги“, която се намира на ет. 6. в сградата на община Русе.

Общинските съветници ще гласуват по 68 точки, включени в дневния ред, между които ще се представи Програмата за управление на Община Русе за мандат 2023 – 2027 г., ще бъде одобрена структурата и обща численост на дейност „Общинска администрация“, ще се приеме Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2023 и 2024 г., ще се одобрят бизнес програмите за планираните дейности на лечебните заведения в Русе, ще бъдат открити процедури за провеждани на публични търгове с явно наддаване, ще бъдат гласувани и точки, отнасящи се за образованието, културата и спорта.

През предходната седмица се проведоха заседанията на постоянните комисии към Общински съвет – Русе, които може да проследите тук.

През 2024 г. ще може да гледате заседанията на Общински съвет – Русе по КИС13, както и в официалния YouTube канал на местния парламент.