Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет гласува промени в Правилника за Обществен посредник на Русе

Продължават опитите на Общинския съвет да се стигне до край по процедурата за избор на обществен посредник на територията на град Русе.

По време на заседанията на постоянните комисии темата беше широко дискутирана. Съветниците успяха да стигнат до консенсус по повечето от направените предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе и на днешното си заседание те ги гласуваха.

Ето какво е новото:

В случай, че кандидатът е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД.

Общинските съветници ще имат право да гласуват само за един от кандидатите за обществен посредник и то явно. При гласуване в зала с необходимо мнозинство гласуването може да бъде и „тайно“.

След неуспешно проведена повторна процедура за избор на обществен посредник Общинският съвет взема ново решение за стартиране на процедура по чл. 6 и определя състава на специално създадената за целта комисия.

Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Изборът се провежда с явно гласуване. Всеки общински съветник има право да гласува със „за“ за само за един от кандидатите.

В случай на повече от един кандидат, когато при първото гласуване никой от тях не е събрал нужния брой гласове, до второ се допускат кандидатите получили двата най-високи резултата. Изборът се извършва по същия ред непосредствено след обявяване на резултатите от първото гласуване. Избран е кандидатът, получил гласове най-малко 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане.

С тези изменения Общинският съвет поставя за пореден път на преден план позицията на обществения посредник и неговата необходимост в рамките на нашия град.