Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет даде ход на провеждането на два конкурса за управители на лечебни заведения в Русе

Ивайло Кадишев – директор дирекция МПСАД

Местният Общински съвет гласува единодушно да бъде даден ход на процедурите по избор на управители на две лечебни заведения в Русе. Това са „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” и „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.

Управител на ДКЦ 1 – Русе е д-р Цветан Райчинов, който е избран от преобразуването на дружеството през 1999 г. ЦПЗ – Русе се управлява от д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова от 2000 г. насам.

Според Закона за лечебните заведения, управителите на общинските лечебни заведения, които са публични предприятия, се избират и назначават след провеждане на конкурс. Срокът е 3 години.

Условията и реда за номиниране на кандидати за членове на органите за управление на общинските публични предприятия се определят от органите на местното самоуправление, които определят и критериите за подбор при отчитане на изискванията на специалните закони. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила.