Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет на Русе прие извънредната точка за ремонт на пътя Русе – Кубрат

В 9:00 часа, в зала „Св. Георги“ в сградата на общината, започна 10-тото заседание на Общински съвет – Русе.

            Сесията на Общинския съвет започна с гласуването на добавените през тази седмица 4 извънредни точки. Така в Дневният ред са включени общо 39 точки.

Първата и извънредно внесена точка в Дневния ред е за ремонта на пътя Русе – Кубрат.  Тя е внесена от председателя на Общинския съвет г-н Иво Пазарджиев, г-жа Елеонора Николова, д-р Теодора Константинова, г-н Дауд Ибрям и г-н Веселин Велчев. Вносителите искат съветниците от Общински съвет – Русе да отправят официално обръщение към Министерски съвет на Р България с категорично настояване за ускорено извършване на необходимите процедури и осигуряване на съфинансиране за ремонт на пътя Русе-Кубрат, който е включен в оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Председателят на постоянната комиси по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението г-н Йовчо Смилов категорично подкрепи предложението и подчерта важността на наболелия от години проблем с отсечката между градовете Русе и Кубрат.

Общинският председател на ПП ГЕРБ Бедрос Пехливанян заяви, че групата на ГЕРБ подкрепя ремонта на пътя Русе – Кубрат с реални действия. Той заяви, че начинът да се ускорят ремонтните дейности не е с обръщения, а със законосъобразни действия и провеждане на стартиралите вече процедури, за които има и осигурено финансиране по ОП “Региони в растеж”.
Предлжоението получи подкрепа и от общинските съветници г-н Станимир Станчев и д-р Теодора Константинова. С 36 гласа ЗА, 11 въздържали се и 4-ма без участие – предложението беше прието.

Припомняме, че с Решение №1151, прието с Протокол №41/11.09.2014 г. е прието обръщение от страна на Общински съвет – Русе, във връзка с посочената пътна отсечка, както и във връзка с изграждане на обходен път на село Червена вода.

Настояването е за поемане на ангажимент от страна на Министерски съвет, относно крайна дата на извършване на ремонта на пътя Русе-Кубрат, както и за проектиране и изграждане на обходен път на село Червена вода. Вносителите вярват, че с помощта на Правителството е възможно ускоряване извършването на ремонта и същият да бъде реализиран още през лятото на 2020 г.

Предстои среща между председателя на Общински съвет – Русе г-н Иво Пазарджиев и председателя на Общински съвет – Кубрат г-н Хюсеин Юмер, на която ще се обсъдят възможностите за сътрудничество между двете общини по отношение стартиране на ремонтните дейности на пътя Русе – Кубрат.