Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет отложи за следващата сесия решението за прекратяване на договора с концесионера на спирките в Зона 2

Предложението на Община Русе за прекратяване на договора за концесия на спирките от линиите на градския транспорт в град Русе, разположени в Зона 2, беше отложено за следващото заседание на Общинския съвет.

Мотивите за предложението за прекратяване са свързани с неизпълнение от страна на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД на част от основните задължения и условия за осъществяване на концесията. Към момента дружеството е с прекратена търговска дейност и е в процедура по ликвидация.

На сесията стана ясно, че в резултат на текущия контрол, извършван от служители на Община Русе, е констатирано неизпълнение на пет от шестте основни задължения на концесионера „Фактор плюс“ ЕООД. В тази връзка са изпратени уведомителни и напомнителни писма, които не са получени и са върнати обратно в Община Русе. Без резултат са и проведените телефонни разговори с ликвидатора и изпратените по електронната поща писма.

В хода на дискусията кметът Пенчо Милков отговори на питане на общинския съветник от групата на „Патриотите – ВМРО“ Траян Тотев, свързано със съдбата на 130-те спирки в Зона 2. Според него ще се проведе нова процедура по отдаването на спирките под наем, като по-добрия вариант е те да бъдат дадени на един концесионер, който от своя страна на по-късен етап да ги отдаде под наем на частни лица. Според кмета на общината и председателя на ОбС Иво Пазарджиев няма да има финансови последствия за бюджета, като процедурата не предвижда изплащане на обезщетения към концесионера. Мнението им беше подкрепено от Александър Неделчев от групата на Местна коалиция „БСП за България“, а общинският съветник от „Демократична България“ д-р Теодора Константинова призова решението да бъде разгледано по-внимателно и обстойно.

В крайна сметка по предложение на кмета Пенчо Милков беше прието отлагане на решението за прекратяване на договора с концесионера, за да имат възможност общинските съветници и гражданите да се запознаят подробно с условията, при които следва той да бъде разтрогнат.