Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие актуализация на цените на входните билети в Регионалния исторически музей в Русе

Промени в Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе приеха общинските съветници на своето 41-во заседание днес.

Промените са обвързани с корекция на цените на входните билети на Регионалния исторически музей в Русе. А причините са продиктувани преди всичко от сложната икономическа ситуация в страната, както и от сериозното увеличение на средствата за издръжка на музея.

След обновяване на музейните експозиции интересът към тях е нараснал чувствително. Заедно с това обаче е нараснала все по-осезаемо и нуждата от осигуряване на необходимите комфорт и грижа за посетителите, свързани както с отоплението през зимния период, така и с охлаждането на експозиционните пространства през летния, което  води и до сериозно повишаване на разходите за издръжка. Това е основният мотив, който налага необходимостта от актуализация на цената за вход за възрастни посетители от 5 на 8 лева.

 Дори и с тези минимални корекции цените за вход в музеите на Русе не са високи в сравнение с цените в другите музеи в страната. В същото време качеството на предлаганата услуга – съвременно оформените експозиционни пространства, обслужването, анотациите на чужди езици, интерактивните елементи и мултимедийните презентации, са на водещо в страната ниво.

Съгласно данни, предоставени от Регионален исторически музей – Русе, през 2021 г. през музейните обекти са преминали 18 875 учащи, от които 12 000 са от групови посещения. Индивидуалните посетители са 6 875 човека. Повишение на приходите след актуализация на цените се очаква в групата индивидуалните посетители – учащи, прогнозно – с 12 000 лв. През изминалата година музеят отчита индивидуални посетители в групата български пълнолетни граждани, които съставляват 36,9% от общия брой посетители. В тази група от музея очакват повишение на приходите от 25 000 лв. Чуждестранните посетители заемат близо 11,49% от общия брой на туристите или 6 075 човека. Наблюдава се известен спад на броя на индивидуалните чуждестранни посетители (организирани групи – 2 757, индивидуални туристи – 3 318). Най-често чуждестранните гости са от Румъния, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Белгия, Холандия, Австрия, Турция, Чехия, Унгария. Не липсват и посещения от Нидерландия, Русия, Перу, САЩ, Мексико, Индия, Саудитска Арабия и Израел. Очаква се ръст на приходите в групата индивидуални туристи с 8 000 лв. След актуализация на цените на билетите се очаква увеличение на приходите от билети прогнозно с около 40 000 лв., част от които ще послужат за покриване на режийни разходи, а останалата част – за подобряване на качеството на предоставяната услуга.

В чл. 59, ал.1, т. 39 се правят следните изменения:

а) за ученици, студенти и пенсионери (организирани и индивидуални посетители) – от 2.00 лв. бр.,  на 5 лв. бр.;

б) за организирани посетители (над 5 лица) – от 4,00 лв./бр. на 6,00 лв.;

в) вход за индивидуални посетители – от 5,00 лв./ бр. на 10 лв. / бр.;

д)/нова/ беседа на чужд език – от 10,00 лв. на  25,00 лв.;

е) беседа на български език – от 10,00 лв. бр. на  15,00 лв.;

ж) екскурзоводска беседа по градски маршрут – от 20,00 лв. бр. на  40,00 лв.;

и). за притежатели на младежки карти Euro – 26 (за чужденци) – от 2,00 лв. бр. на 4,00 лв.;

н) дневен билет с право на достъп до две или повече експозиции – от 10,00 лв. на 15,00 лв.;

Ръководството на музея предлага да се въведе нова цена на екскурзоводска беседа по градски маршрут на английски език в размер на 50,00 лв.