Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие отчета за дейността на временната комисия за въздуха в Русе

С 29 гласа „за“, 2 „против“ и 10 „въздържал се“ общинските съветници приеха „Отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе“. Той е изготвен за периода януари – март 2021 година.

„Всичко, което сме предвидили за този етап от работата на комисията вече е изпълнено“, коментира председателят й Дауд Ибрям. Общинските съветници приеха срокът на работата да бъде удължен до провеждането на срещи с представители на фирма „Лубрика“, което ще се случи на 27 май, и посещение на брикетната площадка в ж.к „Здравец“, заедно с директора на РИОСВ Анатоли Станев.

След изтичането на този срок, дейността на комисията ще бъде прехвърлена към Постоянната комисия по „Екология“ към Общинския съвет.

 „Освен 17-те предприятия, които са посочени в този списък на комисията, и РИОСВ има и приблизително над 100 фирми, които не са обхванати, а системата може да бъде допълвана с времето“, коментира още Дауд Ибрям по време на 22-ото заседание на Общински съвет – Русе.

С изключение на „Оргахим“ е получена цялата изискана информация от фирмите в региона. С експертите от Русенския университет „Ангел Кънчев“ предстоят анализ и обработка на данните. Те ще бъдат представени пред Общинския съвет по време на сесията през юли.

„Отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе“ е бил представен и пред министъра на околната среда и водите Асен Личев.