Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие предложението за облекчаване на цената на услугата за ползване на детските градини от деца в предучилищна възраст

След дълги дебати вече е факт предложението, което внесоха общинските съветници от БСП – Биляна Кирова и Диана Ласонина за облекчаване цената на услугата за ползване на детските градини от деца в предучилищна възраст с получен сертификат за завършена подготвителна яслена група, подлежащи на прием в първи клас.

Основната идея е да бъдат подпомогнати семействата, с доход под линията на бедност от 363лв. за месеците март,  април и май, по време на пандемията COVID-19, и когато много родители останаха без или с понижени доходи, а други изразходваха отпуските си за да гледат децата си, докато детските градини бяха затворени.

Общински съвет – Русе прие за периода от 1 юни до 14 септември 2020 г. цената на услугата за престой в детските градини да се запази такава, каквато е била през месец май, като кандидатстващите семейства ще представят доходите си именно за периода на пандемия.

Биляна Кирова и Диана Ласонина определят това като малка крачка към задържане на младите семейства в град Русе, като им се предоставя възможност да отглеждат децата си спокойно и без излишни притеснения, включително и през летния период.