Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет прие Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе 2022 -2023 г.

Днес Общински съвет – Русе единодушно одобри Програмата за достъпна архитектурна среда на територията на община Русе. Тя цели да се постигне равен достъп на гражданите с увреждания и родителите с детски колички, като периодът на планираните дейности е 2022 – 2023г.

Приоритетно по програмата ще се работи за подобряване средата в множество обществени сгради – здравни заведения, образователни институции, социални услуги, спортни обекти, културни институции, общински учреждения, транспортна инфраструктура, както и жилищни сгради.

Разработената програма ще допринесе за пълноценното включване на хората с увреждания в обществения живот, както и ще повиши информираността на обществеността и няма да допусне дискриминация.

Финансирането на Програмата за достъпна архитектурна среда ще се осъществява както от бюджетите на съответните организации така и по програми и проекти с национално и европейско финансиране.

Припомняме, че през месец март бе създадена работна група към Община Русе. Задачата на членовете ѝ бе да изготвят обстоен анализ на средата, да дадат предложения за подобряването ѝ с оглед придвижването на хора с увреждания и родители с детски колички, и да посочат конкретни възможности за включване в национални и европейски програми за финансиране. В нейния състав бяха включени зам.-кметът Енчо Енчев, служители от общинските отдели „Транспорт“, „Социални дейности“, „Здравни дейности“, „Култура“, „Образование, спорт и младежки дейности“, „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“, общински съветници и представители на лица с увреждания.