Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет реши обектите, разположени в учебните заведения, ще плащат 5% от договорената наемна цена

Общинските съветници на Русе приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение.

Изменението се отнася за собствениците на търговски обекти, разположени в учебните заведения, които извършват дейност в рамките на до 36 учебни седмици или 180 работни дни (половин календарна година). Предвид извънредните обстоятелства в периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., работните дни за тези търговски обекти намаляха драстично до 105 дни. Това затруднява акумулирането на средства, с които наемателите на обектите да обезпечат заплащането на 20 % от договорената наемна цена за времето, през което не работят. По тази причина наемателите са принудени да повишават цените на предлаганите стоки в обектите, чиито клиенти са само учениците и служителите на съответното учебно заведение.

Предложението е внесено от г-жа Росица Георгиева и г-н Траян Тотев – общински съветници от „Патриотите – ВМРО“ и е за промяна, касаеща процента от наема, който плащат наемателите ни – като лафки и книжарници в училищата.

За търговските обекти, разположени на територията на училищата, съществуват ред забранени за предлагане в училищата храни. Сред тях са сладкарските продукти с високо съдържание на мазнини и захар, храните, съдържащи хидрогенирани и частично хидрогенирани растителни мазнини, пържените храни, както и такива, съдържащи ГМО, консерванти, оцветители, ароматизанти и подсладители. Напитки, съдържащи оцветители, овкусители или кофеин също за забранени за продажба на деца.

Затова и всички храни трябва да отговарят на редица български и европейски стандарти и да се придружават от документ, удостоверяващ произхода на храната, и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността ѝ.

Промяната на текста на Наредбата цели да се опази малкият бизнес и да се запазят работните места, осигурявани от него. Съществуването на тези търговски обекти е гаранция, че на учениците се предлага здравословна храна и се ограничава възможността те да напускат територията на учебното заведение, с което се защитават тяхното здраве и живот.

Общинските съветници приеха предложението обектите, разположени в учебните заведения, които не се ползват целогодишно за периода, в който не се използват, да заплащат 5% от договорената наемна цена.