Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ УТВЪРДИ СЪСТАВА И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

Димитър Кънчев (ПП ГЕРБ), Борислав Българинов (ОДС) и Мирослав Славчев (ПП Атака) са новите зам.-председатели на Общинския съвет, реши на днешното си редовно заседание местният парламент.
В хода на заседанието съветниците утвърдиха състава и председателите на Постоянните комисии към Общинския съвет, съобразно професионалната подготовка и компетентност на старейшините.
За председатели на комисиите бяха избрани:
Димитър Кънчев – на ПК по икономическа и инвестиционна политика;
Йорданка Даневска – на ПК по бюджет и финанси;
Мирослав Славчев – на ПК по комунални дейности;
инж.Тихомир Георгиев – на Териториално и селищно устройство;
проф.Христо Белоев – на ПК по образование и наука
д-р Теодора Константинова – на ПК по здравеопазване и социална политика
Владислав Атанасов – на ПК по култура и религиозни въпроси;
Станимир Станчев – на ПК по земеделие и екология;
Антон Данаилов – на ПК по младежта и спорта;
Емил Милушев – на ПК по законност, обществен ред и сигурност;
Борислав Българинов – на ПК по установяване на конфликт на интереси;
Орлин Дяков – на комисията по етика.

Съветниците определиха и датата на следващото си редовно заседание – 15 декември 2011 г.