Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет ще заседава извънредно този четвъртък

Извънредно заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе този четвъртък, 21 юли, от 9 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

Основна причина за извънредното заседание е необходимостта от откриването на процедура за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на „буферен паркинг“ върху имот – частна общинска собственост.

Намерението на Община Русе е да бъде изграден буферен паркинг, който да осигурява изчакването на тежкотоварни автомобили, автобуси и други ППС, преди преминаването им на границата с Румъния през „Дунав мост 1“. По този начин се предвижда освобождаване на пътните платна по трасето на главен път I-2 (Е70) от колони, изчакващи автомобили, които създават затруднения и многобройни рискове за безопасността на движението в гр. Русе.

Темата ще бъде дискутирана и на съвместно заседание на постоянните комисии по Териториално устройство и строителство и Законност, обществен ред и сигурност. Заседанието ще се проведе от 16 ч в Заседателната зала на Община Русе утре, сряда, 20 юли, и ще се излъчва в официалния YouTube канал на Общински съвет – Русе.