Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общинският съвет ще заседава онлайн

27-ото заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе чрез видеоконферентна връзка този четвъртък, 18 ноември. Това решение бе взето на председателския съвет поради все още високото ниво на заболеваемост от COVID-19 в областта.

Както и на предишните заседания, връзката ще се осъществява посредством софтуерния продукт “ZOOM”, като участниците задължително следва да осигурят излъчването на видео- и аудиосигнал.

Проверката на кворума и гласуването по точките ще се осъществяват чрез приложение „пулт за гласуване“, инсталирано на служебните таблети, или чрез поименно гласуване, като това ще се случва с поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”.

Участниците в заседанието ще заявяват изказвания, реплики, дуплики, изказвания от името на група, лични обяснения, обяснения на отрицателен вот, процедурни предложения и др. с изпращане на съобщение до всички участници във видеоконференцията в „ZOOM”.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев ще води заседанието от зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе. Представителите на общинската администрация също следва да бъдат в зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе, с оглед докладване на материалите, по които кметът е вносител.

Гражданите и медиите могат да проследят заседанието на Общинския съвет в YouTube канала на Общинския съвет, както и чрез прякото излъчване по телевизия ТВН.