Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РУСЕ

Общинският съветник от ПП „ГЕРБ” Николай Падалски внесе в деловодството на Община Русе, с копие до Общинския съвет, предложение за подобряване безопасността на движението в град Русе.
В материала Н.Падалски предлага затвореният достъп до ул.Мария Луиза (откъм южното платно на бул. Цар Освободител) да бъде отворен, с цел улесняване на трафика в посока ул.Борисова. Според общинския съветник потокът от моторни превозни средства изключително натоварва бул.Бозвели и вливането на трафика в централната ул.Борисова. Според Н. Падалски движението става още по-затруднено при преминаването на булеварда в тясната му, за двупосочно движение, отсечка (пресичайки ул.Борисова).
Във внесения документ Н.Падалски предлага още да бъдат поставени светлинни сигнали в района на Кооперативния пазар, които да предупреждават водачите на МПС-та за спусната при ЖП прелеза бариера.
Предложението предстои да бъде обсъдено от общинската комисия по организация и безопасност на движението.