Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ДИСКУТИРАТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Общински съветници и експерти от общинска администрация ще участват в двудневен семинар на 29 и 30 април 2011 г. във Велико Търново. Тема на предстоящата дискусия е „Ред и начини за определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа”.
Семинарът е във връзка с приетите през февруари тази година, промени в Закона за автомобилните превози. Корекциите в нормативния акт създават правомощия и задължения на Общинските съвети да определят максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа. Съгласно Закона цените ще са валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението и ще се актуализират най-малко веднъж годишно.
Промените в Закона влизат в сила от 26 май 2011 година.