Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общински съветници от комисиите, отговарящи за качеството на атмосферния въздух в Русе, посетиха предприятието „Линамар“

Общински съветници от комисията по „Екология“ към Общински съвет – Русе и от временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе и граждани, посетиха производственото предприятие „Линамар, за да се запознаят на място с производството и изпълняваната инвестиционна програма по екология на дружеството.

 Посещението е в отговор на поканата от управителя на „Линамар“  Лорето Айбанез, отправена по време на заседание на временната комисия.


Общинските съветници Биляна Кирова, Веселко Цветков, Дауд Ибрям,  Деана Тонева, Елисавета Досева, Иван Иванов и Пламен Рашев се срещнаха с ръководителя г-н Айбанез и експерти от предприятието

Основната идея беше да се проведе разговор за екологичните проблеми на Русе.

Общинските съветници и гражданите имаха възможност да направят обиколка в предприятието и да видят на място монтирането на технологичната линия за производство на леарски сърца, както и какви гаранции дава предприятието, за да се стигне до положителен резултат с инвестираните 14 млн. лв. в пречиствателни съоръжения.

За пореден път бяха поставени исканията на русенци за чист въздух и ограничаване на неприятните миризми. Многократно беше подчертано, че гражданите търсят технически средства за замерване за констатиране на доказана виновност на източника на замърсяване.

Държавните и общинските институции и неправителствените организации обединяват усилия  за намиране средства на основните замърсители в Община Русе и посещението беше поредното доказателство за това.

Поети са ангажименти от страна на РИОСВ, РЗИ и други отговорни институции за писмени отговори на поставени от граждани въпроси.

А временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе продължава своята дейност.