Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ВЕЧЕ Е СЪС СОБСТВЕН УЕБСАЙТ

Общински съвет – Русе вече има собствен уебсайт. Eлектронният портал дава информация за дейността и структурата на съвета, съдържа секции с правомощията на местния парламент, приоритетите и насоките в неговата работа.
Страницата е с ясна структура, с лесна навигация и изчистен графичен дизайн. Има версия за незрящи, търсачки в новините и решенията и предоставя възможност за бързи връзки с Народното събрание, Министерски съвет, Областна и Общинска администрации и с Регионална библиотека „Любен Каравелов”. Освен новини, интернет порталът съдържа линкове с решения, наредби и предложения, данни за съветниците, за председателския съвет и постоянните комисии.
Основната идея на инициаторите е да се използват възможностите, които дава глобалната мрежа, в контекста на стремежа за по-добро информационно обслужване. Новият уебсайт ще допринесе за по-голяма прозрачност в работата на Общинския съвет и ще предостави ефективна и достъпна среда за посетителите, търсещи повече информация за дейността на местния парламент.
Адресът на сайта е http://obs.ruse-bg.eu. Линк към него съществува и на страницата на Община Русе www.ruse-bg.eu.