Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общински съвет – Русе няма неизпълнение решения

През периода от месеците май–октомври 2021 г. включително, Общински съвет – Русе е приел общо 181 решения, от които 148 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на кмета и общинска администрация. Това става ясно от традиционния отчет на изпълненията на решенията на местния парламент, представен на днешното 30-о заседание.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва: Административно обслужване – 2 решения; Управление на  собствеността – 75 решения; Международни политики, стопански дейности – 21 решения; Екология и транспорт – 5 решения; Инвестиционно проектиране и кадастър   – 24 решения; Хуманитарни дейности – 7 решения и Финансово стопански – 14 решения.

От всички 148 инициативни решения, от които произтичат задължения към кмета и общинска администрация, са изпълнени 128 решения – 86,49 %,  в процес на изпълнение 14 решения – 9,46 %, частично изпълнени 6 решения – 4,05%, а неизпълнени решения няма. Няма неизпълнени решения и за изминалите отчетни периоди.