Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПК по МЛАДЕЖТА И СПОРТА ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 06.11.2013г., 13.30 часа, Заседателна зала

1. К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
2. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/АНТОН ДАНАИЛОВ/