Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ ПК по ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 06.11.2013г., 15.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.357 Приемане на Решение за частична отмяна на Решение № 551 на Общински съвет – гр. Русе, прието с Протокол № 24/25.04.2013 г.
2. К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година и вх. № 986/04.11.2013 г.
3. К.Л.359 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ проф. Хр. Белоев /