Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общински съвет – Русе прие 37 точки от дневния ред на своето 10-то заседание

Общинският съвет в Русе заседава 10 часа на своето 10-то заседание днес, 18 юни 2020 г., в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

            Общинските съветници се произнесоха по 39 точки от дневния ред, като приеха 37 точки, по 1 точка не се взе решение, а 1 от предложенията не беше прието

            За точка 17, с конторлен лист 190, относно одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки няма решение.

Точка 39, с контролен лист 191, относно постъпил сигнал от председателя на Общинския съвет до комисията по етика за гласуване с устройството на отсъстващ общински съветник, не се прие. Постоянната комисия по етика е извършила проверка и след заседание на членовете на комисията се взе решение да няма наказание за нарушилия правилника общински съветник. Към него и цялата група се е отправя забележка.

Питанията и изказванията от дневния ред на днешното 10-то заседание не успяха да минат до 19:00 часа. Общинските съветници гласува и решиха те да останат за следващата Общинска сесия.