Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общински съвет – Русе с трима заместник-председатели и с изменен Правилник за работа

Днес се проведе второто заседание на Общински съвет – Русе за мандат 2023-2027 г. То започна в 9 часа в традиционната за провеждането му зала „Свети Георги“ и бе открито от председателя акад. Христо Белоев.

Началото започна с приятен повод – рожденият ден на Иван Костадинов Иванов, който днес навършва 70 години. Той получи поздравителен адрес от акад. Белоев и специален подарък от председателя на МК „БСП за България“ Пламен Рашев.

Заседанието продължи с полагане на клетва и встъпване в длъжност на Петя Кашукеева и продължи с избора на новите заместник-председатели на местния парламент, които са Стоян Христов от ПП ГЕРБ, Христо Попов от ПП „Възраждане“ и Владо Владов от МК „България на регионите“.

След това се премина към гласуване на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Предложеният Проект за гласуване беше приет с изключение на параграф 9, в който се искаше кметът на общината да има ограничено време на изказванията си в зала, но засега изказванията от негово име и от името на администрация остават неограничени. Една от най-важните промени в Правилника е тази, че общинските съветници ще получават възнаграждение единствено ако са гласували за най-малко 2/3 от точките от дневния ред.

Ясно е и участието на съветниците в постоянните комисии. Те са както следва:

Комисия по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм – Станимир Станчев – председател, Айдоан Джелил, Асен Ласонин, Галин Григоров, Деян Герасимов, Деян Недков, Иван Петров Иванов, Йорданка Даневска, Николай Чанев, Пламен Рашев и Христо Попов.

Комисия по Бюджет и финанси – Валери Иванов – председател, Борислав Рачев, Галин Григоров, Иван Величков, Иван Костадинов Иванов, Йорданка Даневска, Митко Кунчев, Нора Стоянова, Светлозар Симеонов, Станимир Станчев и Христо Попов.

Комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението – Емил Денков – председател, Борислав Рачев, Велизар Павлов, Веселин Велчев, Деница Иванова, Иван Величков, Иван Костадинов Иванов, Искрен Веселинов, Костадин Георгиев, Йовчо Смилов, Николай Чанев, Светлозар Симеонов и Стоян Христов.

Комисия по Териториално устройство и строителство – Калоян Тончев – председател, Валери Иванов, Владо Владов, Деян Недков, Деница Иванова, Галичка Николова, Елисавета Досева, Иван Петров Иванов, МАриян Димитров, Рена Стефанова и Стоян Христов.

Комисия по Образование, наука, иновации и дигитализация – Росица Георгиева – председател, Айдоан Джелил, Евгени Игнатов, Елеонора Николова, Калин Иванов, Милен Боев, Митко Кунчев, Нора Стоянова, Татяна Нахабедян, Христо Белоев и Ясен Лазаров.

Комисия по Здравеопазване и социална политика – Алисе Муртезова – председател, Веселко Цветков, Владо Владов, Милен Боев, Орлин Дяков, Петя Кашукеева, Пламенка Ангелова, Росица Кръстева и Семра Джиниева.

Комисия по Култура и религиозни въпроси – Орлин Дяков – председател, Деян Герасимов, Елисавета Досева, Искрен Веселинов, Пламенка Ангелова, Росица Георгиева, Татяна Нахабедян, Христо Попов и Ясен Лазаров.

Комисия по Екология – Мариян Димитров – председател, Биляна Иванова, Богомил Тодоров, Веселко Цветков, Галичка Николова, Деян Герасимов, Иван Петров Иванов, Калин Иванов и Росица Кръстева.

Комисия по Младежта и спорта – Пламен Рашев – председател, Айдоан Джелил, Анатоли Станев, Асен Ласонин, Велизар Павлов, Веселин Велчев, Евгени Игнатов, Елисавета Досева, Емил Денков, Иво Пазарджиев и Митко Кунчев.

Комисия по Законност, обществен ред и сигурност – Анатоли Станев – председател, Алисе Муртезова, Биляна Иванова, Елеонора Николова, Иво Пазарджиев, Йовчо Смилов, Калоян Тончев, Мариян Димитров, Петя Кашукеева, Рена Стефанова и Христо Белоев.

Комисия по Закона за противодействие на корупцията – Рена Стефанова – председател, Анатоли Станев, Валери Иванов, Веселко Цветков, Елеонора Николова, Емил Денков, Иво Пазарджиев, Йорданка Даневска, Косатадин Георгиев, Светлозар Симеонов и Семра Джиниева.

Комисия по Етика – Биляна Иванова – председател, Владо Владов, Елеонора Николова, Калин Иванов, Милен Боев, Росица Георгиева, Росица Георгиева, Татяна Нахабедян, Христо Белоев и Ясен Лазаров.

Комисия за Взаимодействие с гражданското общество – Галичка Николова – председател, Асен Ласонин, Богомил Тодоров, Иван Величков, Калоян Тончев, Пламенка Ангелова и Росица Кръстева.   

Заместник-председателите на постоянните комисии ще бъдат избрани на първите заседания на всяка комисия, като началото се дава още следващата седмица с комисията по Екология в понеделник от 15 часа. Напомняме, че всички комисии се излъчват на живо в YouTube канала на Общински съвет – Русе.

Съветниците приеха и графика на своите заседания за тримесечието, като следващото заседание ще бъде на 21 декември и оттук нататък местният парламент ще заседава всеки последен четвъртък от месеца.

И още нещо. По време на днешното заседание специални гости бяха учениците от X, XI и XII клас на ПЧУ „Леонардо да Винчи. Те имаха възможност да наблюдават дебата от първи ред в залата, а в края на заседанието задаваха въпросите, които ги вълнуват, към председателя на Общинския съвет акад. Христо Белоев и кмета на общината Пенчо Милков.