Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Общински съвет – Русе ще заседава онлайн на първата общинска сесия за 2021 г.

Първото заседание на Общински съвет – Русе за 2021 г. ще се проведе онлайн. Това решиха съветниците на председателски съвет днес, 22 януари, а решението им бе взето предвид усложнената епидемична обстановка и очакванията за трета вълна.   

В четвъртък, 28 януари, в 9:00 ч. ще започне 17-ото заседание, което ще се осъществи чрез видеоконферентна връзка посредством софтуерен продукт „ZOOM”, като участниците следва да осигурят излъчването на видео- и аудио сигнал.

Проверката на кворума и гласуването по точките ще се осъществява чрез софтуерния продукт, а по точки, които ЗМСМА изисква поименно гласуване, това ще се случва с поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против”, и „въздържал се”. Принципът е същият като на предишното 16-о заседание, проведено за първи път в историята на Общински съвет – Русе онлайн.

Съгласно утвърдени от председателя на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев Правила общинските съветници ще заявяват изказвания, реплики, дуплики, изказвания от името на група, лични обяснения, обяснения на отрицателен вот, процедурни предложения и др. с изпращане на съобщение до всички участници във видеоконференцията посредством програмата, с която се провежда заседанието.

Г-н Пазарджиев ще води заседанието от Пленарна зала в сградата на Община Русе. Представителите на общинска администрация също ще бъдат в залата с оглед докладване на материалите, по които кметът е вносител.

Граждани и представители на медии ще могат да проследят заседанието на Общинския съвет в YouTube канала на ОбС – Русе, както и чрез прякото излъчване по телевизия ТВН.