Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОБЩО 64 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ СА ПОСТЪПИЛИ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Декларациите по чл. 12 т. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПРКИ), подадени до 02.02.2009 г. са 64, съобщи председателят на Комисията за установяване на конфликт на интереси Даниела Миткова. Декларации са подали председателят на Общински съвет-Русе, кметът на Община Русе, 4 зам.-кметове, 12 кметове на населени места и 46 общински съветници.
Приетият на първо четене (на 30.01.2009 г.) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, все още не е обнародван в Държавен вестник. Очаква се срокът да бъде удължен с два месеца.
След официалното обнародване на промените в Закона, Комисията ще предприеме съответните действия по отношение на вече подадените и неподадените декларации, съобразно новите текстове в нормативния акт. „Нашата позиция ще бъде оповестена на гражданите чрез медиите”, уточни Даниела Миткова, след което данните ще бъдат достъпни от интернет-страницата на Община Русе.