Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Онлайн ще се проведе последната за годината общинска сесия

Последното за тази календарна година заседание на Общинския съвет ще се проведе онлайн. Това решение взеха днес на председателския съвет всички негови членове.

Въпреки желанието за присъствено заседание на повечето от общинските съветници, заболеваемостта от COVID-19 в Русенка област все още е висока, което не позволява толкова много хора, включително общинска администрация, медии и граждани, да прекарат няколко часа в затворено помещение.  

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев пожела на своите колеги първото за 2022 г. заседание на местния парламент да се проведе присъствено.

Предстоящото 28-о заседание на Общински съвет – Русе ще се проведе в понеделник, 13 декември с начало от 9 часа.

Както и на предишните заседания, връзката ще се осъществява посредством софтуерния продукт “ZOOM”, като участниците задължително следва да осигурят излъчването на видео- и аудиосигнал.

Проверката на кворума и гласуването по точките ще се осъществяват чрез приложение „пулт за гласуване“, инсталирано на служебните таблети, или чрез поименно гласуване, като това ще се случва с поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”.

Участниците в заседанието ще заявяват изказвания, реплики, дуплики, изказвания от името на група, лични обяснения, обяснения на отрицателен вот, процедурни предложения и др. с изпращане на съобщение до всички участници във видеоконференцията в „ZOOM”.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев ще води заседанието от зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе. Представителите на общинската администрация също следва да бъдат в зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе, с оглед докладване на материалите, по които кметът е вносител.

Гражданите и медиите могат да проследят заседанието на Общинския съвет в YouTube канала на Общинския съвет, както и чрез прякото излъчване по телевизия ТВН.