Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ОП „Спортни имоти“ вече официално стопанисва стадион „Локомотив“

Общинският съвет прие безвъзмездното предоставяне на стадион „Локомотив“ на ОП „Спортни имоти“.

Предложението е по искане на директора на общинското предприятие Борислав Рачев и е аргументирано с необходимостта от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт.

С предоставянето на имота се цели увеличаване на тренировъчната база за различните видове спорт, както и по-пълноценното ползване на имота.

Припомняме, че СК „Локомотив“ премина във владеене на Община Русе, след като на общинската сесия през м. януари съветниците гласуваха концесионният договор с АРИСТОН-С“ ООД, да бъде прекратен.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства, като в бюджета на предприятието е планиран бюджет за стопанисване на съоръжението.

На заседанието на комисията по „Младежта и спорта“ г-н Рачев разясни, че тревната настилка, материалната база и изкуствените терени ще се поддържат от служителите на ОП „Спортни имоти“.

Тренировъчният процес към момента не е прекъснат. И още – спортните клубове „Аристон“ и „Локомотив“ се обединяват в един отбор и заедно ще постигнат съвместна договорка с общината за продължаване използването на тренировъчната база под наем.