Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Отежняване при присъждане на Награда „Русе“ и удостояване за „Почетен гражданин“ гласуваха общинските съветници

По-сериозна тежест, престижност и прецизност при номиниране и удостояване на Награда „Русе“ и званието “Почетен гражданин на град Русе“ придадоха общинските съветници с гласуваните на вчерашното заседание на местния парламент промени в Наредба №17 за символиката на Община Русе.

Вносители на предложението за промените в Наредбата са Орлин Дяков, Косьо Станев и Иво Пазарджиев, а мотивите са обвързани изцяло с това да се запази тежестта на присъжданите награди, а не самата награда да девалвира с времето, каквото са и обществените нагласи.

Измененията и допълненията в текстовете за Символиката на Община Русе обхващат регламента на Награда „Русе“, с която ежегодно на 24 май се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе и високи постижения в областта на културата и образованието. Също така и званието „Почетен гражданин на гр. Русе“, без то да има поставен краен срок за номиниране и присъждане.

Относно Награда „Русе“ – отпадат паричните премии, тъй като се счита, че Награда „Русе“ е по-скоро морално и престижно признание за постигнати високи резултати.

Главното изменение касае Глава IV, Раздел  IV, на Наредбата и предвижда в чл. 43 раздел „Изкуство и култура“ да се направи следното допълнение по категории както следва: добавя се нова категория „журналистика“, в раздел „Сценични изкуства“ се добавят следните категории: „опера“, „оперета“, „мюзикъл“, „куклен театър“, в раздел „Изобразителни и визуални изкуства“ се добавят следните категории: „изобразително изкуство, филмово изкуство, аудио-визуално изкуство“.

В раздел „Образование и наука“ също се предлага обединяване на някои от наградите. Също така, в чл. 40 от Наредбата е предвидено, че Наградата „Русе” е ежегодна награда на Община Русе, с която се удостояват творци, дейци, творчески екипи и организации, работещи в сферата на изкуството, културата, образованието и науката за значителен принос и активна дейност за издигане авторитета на гр. Русе. Сега се добавя и нов критерий, който се отнася за международни и национални номинации и награди в областта на образованието и културата.

В чл. 45 от Наредбата е регламентиран съставът на членовете на комисията, която определя носителите на Награда „Русе“.  В състава на комисията съобразно сегашната редакция на Наредбата са включени двама общински съветници определи от Председателя на Общинския съвет. Предложението е броят на общинските съветници да се увеличи с един и от двама да станат трима, с оглед на това броят на членовете на комисията да бъде нечетен. Съветниците ще се определят от председателя на Общинския съвет.