Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

От „Патриотите – ВМРО“ с конкретни предложения за изграждането на  „буферен паркинг“ в Русе

На днешното си извънредно заседание Общинският съвет прие предложения на групата на „Патриотите – ВМРО“ във връзка с изграждането на „буферен паркинг“ за тежкотоварни автомобили на територията на Русе.

Пламен Цветков направи следното предложение: „остатъкът от достигнатата на конкурса цена се заплаща на 29 /двадесет и девет/ равни годишни вноски дължими ежегодно в срок до 31-ви май на съответната година, при условия и погасителен план съобразно договора за суперфиция, като считано от първи януари на всяка календарна година от срока на договора за суперфиция, годишната вноска се увеличава по силата на договора на годишна основа с процент, равен на индекса на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт за предходната календарна година.“

Според Патриотите по-добрата защита на финансовия интерес на общината означава първоначалната вноска от 6 % да нарасне на 12%, но отчитайки големия размер на инвестицията, която трябва да се направи, увеличението на първоначалното плащане ще намали значително интереса на потенциалните инвеститори и това ще намали конкуренцията.

„Това от своя страна може да  провали успешното приключване на Конкурсната процедура и жителите на нашата община още дълго да чакат за решаване на този наболял до болка проблем“ – добавят още от местната група.