Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

От 1 юли започва приемът на документи за Програма „Асистирана репродукция“

На своето 35-о заседание, общинските съветници приеха срок за Втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2022 година. Предложението е на д-р Теодора Константинова – председател на постоянната комисия по Здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Русе, председател на комисията по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе и общински съветник в местния парламент.

Приемът на документи ще се извърши в периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г. След това определената комисия по Програмата ще разгледа подадените заявления и ще излезе с решение в десетдневен срок след определената крайна дата за прием на документи. 

Това се наложи, след като бяха разгледани постъпилите за 2022 година 26 заявления с приложени документи от кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“. Комисията, определена със Заповед №РД-01-975/28.04.2020 г., изм. със Заповед №РД-01-1150/10.05.2021 г. на Кмета на Община Русе, констатира, че 26 от тях отговарят на задължителните изисквания и критериите за подбор за финансово подпомагане. За всички поискани процедури са необходими 37 524 лв.

С оглед на определеният бюджет за 2022 г. за Програма „Асистирана репродукция“ в размер на 60 000 лева комисията единодушно взе решение да предложи на Общински съвет-Русе за останалите средства от бюджетния кредит в размер на 22 476 лева, да се организира втора сесия през 2022 година за прием на документи, което бе прието на днешното заседание.