Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Патронажната грижа на Община Русе се удължава с 6 месеца

Днес общинските съветници на Русе гласуваха с мнозинство услугата „Патронажна грижа“, която се предоставя от Община Русе, да бъде удължена с 6 месеца, тъй като срокът на договора ѝ по проект изтича на 12 май. Предвижда се 261 потребители да могат да продължат да ползват услугата в този период.

Бюджетът на договора ще бъде увеличен с 927 175,26 лв., а услугите ще бъдат организирани и предоставяни отново от отдел „Социални дейности“ на Община Русе. Потребителите ще получат адекватна на нуждите им патронажна грижа в рамките на до 2 часа дневно за период от 6 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолози, социални работници и болногледачи. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъдат създадени необходимите предпоставки за предоставяне на нов вид почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги в Община Русе.

Предложението е внесено извън предвидения срок, тъй като следващото редовно заседание на Общинския съвет е насрочено за месец май, а услугата изтича на 12 май.

Общината e бенефициент по проект „Патронажна грижа + в Община Русе “, по сключен административен договор № BG05M9OP001-6.002-0137-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“.