Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Петима учители от Русе с награда „Неофит Рилски“

Петима русенски учители бяха удостоени с почетното отличие на Министерството на образованието и науката „Неофит Рилски“. Наградите бяха връчени от областния управител Анатоли Станев, неговия заместник Людмил Христов и началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. Най-високото отличие в сферата на образователната система бе присъдено на петима съвременни будители. Това са Елеонора Миланова, която е старши учител в ОУ „Васил Априлов“, заместник-директорът на СУ „Васил Левски“ Тодор Йорданов, директорът на детска градина „Иглика“ Румянка Вайбл, директорът на ОУ „Отец Паисий“ в Тетово Свилен Попов, както и директорът на МГ „Баба Тонка“ Галина Бобева.

Елеонора Миланова е в сферата на образованието от 1991 година, като от самото начало работи в Основно училище „Васил Априлов“. Тя се занимава изключително активно с учениците си по проекти, свързани с гражданското образование, съхраняването и предаването на българската памет, значението на семейството и религията. Далеч не по-малко усилия помага и екологичното образование и възпитание на децата. Нейните възпитаници участват в различни областни и национални състезания в споменатите сфери, като редовно завоюват призови места. Тя е сред хората в училището, благодарение на които преминаването към онлайн обучение по време на Ковид-пандемията се е случило изключително бързо. „Ролята на българския учител е да създава можещи, знаещи и мислещи личности, които да работят за просперитета на България“, казва тя, като е изпълнена с вяра и любов в бъдещето поколение.

Тодор Йорданов може да бъде определен като млад иноватор и будител, който успява да „омагьоса“ своите ученици и очевидно успява. Година преди да стартира Националната програма за изграждане на училищна STEM-среда, в неговите класове младежите имат уникалния шанс да програмират дронове, да създават „умно осветление“ и да прилагат наученото по различни дисциплини. Тодор Йорданов е и докторант в Русенския университет именно в тази сфера. Неговите ученици участват в редица олимпиади и конкурси и буквално мигновенно се справят с конкуренцията. За Тодор Йорданов изключително важен е екипът, с който има възможността да работи и е радостен, че ежедневно успява да види искрата в очите на децата, когато видят как се прилагат новите технологии в различните сфери на живота.

Румянка Вайбл е от тези хора, които успяват да те грабнат още при първа среща. Тя има професионален опит от над 40 години, като от 1997 година е директор на детска градина „Иглика“. Работи по редица международни проекти за интелигентен растеж, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и мултимедийното образование. Екипът, който води, е отличен през 2020 година с награда „Русе“. Резултатите от дейността си представя на редица международни форуми. Тя също благодари за съвместната работа през годините с екипа на детската градина и изказа признателност на Райна Великова, която е председател на Сдружението на директорите в системата на народната просвета.

Свилен Попов е също от хората, които дават цялото си сърце за своите ученици. Благодарение на личните му усилия на училището са възстановени близо 1300 декара земя. С паричните средства е извършено цялостно обновяване на класните стаи, закупено е модерно компютърно оборудване. Той има и водеща роля за ефективното прилагане на целодневната организация на учебния ден, като целта е постигане на по-ефективно личностно развитие. Съществен е и приносът в реализирането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст. За него отличието представлява висока награда и е благодарение на общата работа с ученици, учители, РУО и синдикати.

Галина Бобева е директор на МГ „Баба Тонка“ от началото на 2019 година, но повече от 25 години работи в училището. За изминалите три години ръководените от нея екипи са успели да обновят материално-техническата база почти напълно. Под нейно ръководство и с активното ѝ участие бе спечелен проект и изграден модерен STEM-център. Тя самата е член на множество експертни съвети по образование, а от 2021-а е и доктор по математическо моделиране и приложение на математиката към БАН. Учениците на Математическата гимназия продължават да заемат призови места на олимпиади по математика, физика, информационни технологии, английски език и други дисциплини. Имат едни от най-високите оценки на матури и външни оценявания. Галина Бонева също отделя огромно значение на подкрепата от колегите си и учениците. Наградата ѝ е връчена за успехите и като учител. Тя се надява на още по-големи бъдещи успехи.

Церемонията бе организирана от Областна администрация – Русе и Регионалното управление на образованието. Присъстващите имаха възможност да се насладят и на кратка културна програма, която включваше Етюд Op.10, №5 на Шопен и „Севдана“ на Георги Златев-Черкин. И двете произведения бяха изпълнени от Вероника Илиева и Мариан Петков, които са ученици в Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев поздрави наградените за успехите и отбеляза, че образованието в Русе ще продължи да е водещ приоритет за него и екипа му. „Продължете да постигате високите резултати и да бъдете пример“, каза още Пазарджиев.