Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Питане на Искрен Веселинов към кмета

На предстоящото 64-то заседание на Общинския съвет общинският съветник Искрен Веселинов – председателят на съвета, ще отправи питане към кмета на общината Божидар Йотов.
Питането на общинския съветник е продиктувано от съществуващите сериозни нарушения при учреденото право на ползване от Община Русе на „Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия”, което е видно от доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция за извършена инспекция на Община Русе. “Със свои решения ОбС-Русе в различни периоди е предоставил на въпросното сдружение следните имоти: имот на ул.”Боримечка”3, представляващ масивна двуетажна сграда 220 кв.м, и масивна триетажна сграда с площ 550 кв.м; сградата на бившето основно училище „Стефан Караджа” в квартал „Тракцията” – 10 000 кв.м терен, 560 кв.м сграда и 480 кв.м пристройка. И в двата договора изрично е упоменато, че сдружението е длъжно да ползва тия имоти по предназначение, но въпреки това помещенията се отдават под наем и за периода 01.06.2002-31.05.2007 г. има сключени 48 договора за наем. Съгласно чл.11, ал.2, изр. второ на ЗОС „предоставените имоти и вещи не могат да бъдат преотстъпвани за ползване, да се ползват съвместно с трети лица и да се отдават под наем”, уточнява в питането си г-н Искрен Веселинов.
В тази връзка председателят на Общинския съвет задава и двата си въпроса към кмета: Извършени ли са проверки от Ваша страна за начина, по който се управлява тази общинска собственост и има ли констатирани нарушения? Ако такива съществуват, държа да се оповести публично сумата, с която „Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия” и неговият ръководител Катя Горанова са ощетили Община Русе и русенци. Смятате ли да упражните правомощията си по чл.65, ал.1 от ЗОС и да изземете обратно за Общината тези имоти, от които незаконно се облагодетелстват ограничен кръг от хора?