Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПК по Здравеопазване и социална политика ДНЕВЕН РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
ПК по Здравеопазване и социална политика
ДНЕВЕН РЕД
ЗАСЕДАНИЕ НА 05.11.2013 Г. ОТ 14:00 ЧАСА

1. К.Л.339 Даване на съгласие за намаляване на капитала на „КОЦ-Русе“ЕООД и внасяне на непарична вноска от Община Русе в капитала на „МБАЛ-Русе“АД
2. К.Л.353 Отпускане на персонална пенсия
3. К.Л.354 Отпускане на персонална пенсия
4. К.Л.358 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
5. К.Л.359 Корекция на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2013 г. от приходите от таксата за битови отпадъци
6. К.Л.360 Даване на съгласие за изграждане стоманобетонова шахта, за хидравличен асансьор, за обслужване на масивна четириетажна сграда, намираща се в гр. Русе по ул. „Рига“ № 35.
7. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Т. Константинова)