Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Подменени 10 км водопроводи гарантират Русе да има непрекъснато вода

10 км довеждащи водопроводи от Помпена станция „II подем“ до Помпена станция „III подем“ бяха подменени изцяло по водния проект в Русе. Благодарение на това се гарантира Русе да има непрекъснато вода, дори и при евентуални аварии, стана ясно по време на церемонията по откриването на обекта. Преди подмяната им е имало значителни загуби на вода, а състоянието на тръбите е било много лошо.

„Тези довеждащи водопроводи са изключително важни за водоснабдяването на целия град. Голяма борба е водило ВиК-Русе , за да убеди финансиращите институции, че е необходимо и двата да се сменят. Така гарантираме непрекъснатостта на водоснабдяването за десетилетия наред. Това е естествено продължение на вече подменения водопровод от кладенците в терасата на сливополския район до тази помпена станция през 2009 г.“, сподели управителят на ВиК-Русе инж.Илиан Милев.

Тихомир Тонов, зам.-ръководител на тази част от водния проект, показа направеното под земята, където тръба ф1000 събира водата от шест помпи. Посредством събирателния възел водата отива към Русе чрез две тръби ф 800, които на практика осигуряват необходимото количество вода за града и непрекъснато водоснабдяване дори и при авария. Подменена е била и хлораторната станция, тъй като хлорирането на водата е една от най-важните точки.

Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев беше сред гостите на събитието и се обърна към екипа и всички служители на Дружеството с благодарност, че са се постарали русенци да не усетят липса на вода в града, въпреки всички извършени жизненоважни ремонтни дейности.

До изграждането на тази част от инфраструктурата на ВиК-Русе се е стигнало поради нарастващите нужди от питейна вода в Русе. През 50-те години на 20 век започва усилено търсене на допълнителни водоизточници, тъй като по това време основното водоснабдяване на Русе се осъществява от една помпена станция – „Цветница“. След хидрогеоложки проучвания е установено, че подпочвените води в терасата на р.Дунав в сливополското землище са с подходящи качества и биха могли да задоволят нуждите както на Русе, така и на други населени места в областта. През 1960 г. в помпена станция „I подем“-Сливо поле е въведен в експлоатация кладенец, който временно решава проблема. До 1993 г. на територията й са изградени още 7 кладенеца. От тях се подават основните за водоснабдяването на Русе водни количества след дезинфекция по два магистрални водопровода, които стигат до ПС„II подем“. Оттук водата се транспортира по довеждащи водопроводи до ПС „III подем“ и напорните резервоари в Русе, за да се захрани разпределителната мрежа и да достигне до потребителите.

Довеждащите водопроводи са междинно, но изключително важно звено във водоснабдителната система, тъй като дри в града да възникне проблем, Русе не би остана без вода. Затова извършената реконструкция е една от най-важната за града инвестиции в инфраструктура, правени през последните 20 години заедно с инвестицията в изграждане на канализация в Средна кула и Долапите, разказаха от ВиК-Русе.

Части от старите водопроводи са положени през 50-60-70-те години. Тъй като вече са били силно амортизирани и по тях често са възниквали аварии, са включени във водния проект.

Обектът „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от Помпена станция „II подем“ до ПС „III подем“ е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Проектът е на обща стойност 134 397 391.76лв.