Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА – ТЕМА НА ОРГАНИЗИРАНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЗОРС РАБОТНА СРЕЩА

По инициатива на председателя на Постоянната комисия по законност, обществен ред и сигурност (ЗОРС) към Общински съвет-Русе, Свилен Иванов днес, 10.11.2009 г., се състоя работна среща със специалисти от правната дирекция на Община Русе.
Основните теми, дискутирани на срещата, бяха свързани с усъвършенстването на нормативните актове на Община Русе, както и обсъждане на новата Наредба за осъществяване на публично-частните партньорства. Основната идея на организираната от общинския съветник и председател на ЗОРС, среща бе с цел подобряване на нормативната база за работата на общинска администрация и Общински съвет-Русе.