Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Позиции на групите от Общински съвет – Русе по отношение на Бюджет 2021 г. на Община Русе

Председателите на групи в Общински съвет – Русе изразиха своята позиция по отношение на рамката на Бюджет 2021 г. на Община Русе. Въпреки тежките дебати Бюджетът беше приет с 33 гласа, 1 против и 13 въздържали се по време на извънредната сесия на 9 март.

Председателят на групата на „Демократична България – Обединение“ д-р Теодора Константинова определи завишената финансова рамка като даваща възможност за обучение по „Роботика“ – предложение, направено от Митко Кунчев от същата група. За асистираната репродукция са отделени още 5 хил. лв., което д-р Константинова смята за положителен знак към нуждаещите се и техните репродуктивни проблеми.

Всичко за програмата и начините за кандидатстване може да намерите тук.

Демократите в местния парламент дадоха своето одобрение и за средствата, които ще получи ОП „Комунални дейности“. Оценката е за навременни действия, бързи реакции и ефективност. Д-р Константинова подкрепи и идеята за предвидените средства за обществен посредник, защото така ясно се вижда социалната насоченост на Община Русе за подкрепа и защита на семейства и деца. Примери за това са подпомагане на родители при раждане на второ дете и близнаци, увеличаване броят на деца, за които няма такси в детските градини и редица други социални услуги.

„Винаги може да се иска още, но предвид тежката здравна и икономическа ситуация, е нужно да се реагира с пълно съзнание на отговорност към обществото, а това изисква сериозен контрол и прозрачност“ – завърши д-р Теодора Константинова.

Александър Неделчев от МК на БСП определи 4 основни фактора, утежняващи сглобяването на общинския бюджет през настоящата 2021 година. Това са пандемията от коронавирус и икономическите последствия от нея, на второ място е липсата на започнал нов програмен период за кандидатстване по европейски програми. На трето място Неделчев определи наложените финансови корекции за Община Русе в размер на 6 400 000 лв. за изпълнение на проекти от предходни години, а четвъртият утежняващ фактор е изплащането на изтегления заем в размер на 10 млн. лв. за ремонтиране на улици и тротоари в града.

Александър Неделчев определи бюджета на общината като перспективен, защото в него са планирани средства за интегрирано развитие през следващия период 2021-27 г., както е и инвестирано в екологията и опазване чистотата на въздуха в Русе. Увеличени са средствата и по повечето пера на Бюджет 2021 г.

Председателят на групата на „Патриотите – ВМРО“ Асен Даскалов каза, че проектът за Бюджет 2021 година е сходен с вижданията на повечето от общинските съветници в групата.

Той счита за приоритет подкрепата на българското семейство и стимулиране на раждането на повече българчета. Това е и причината групата на „Патриотите – ВМРО“ да одобри финансовия стимул при раждане на първо дете, както и заложените в бюджета помощи за деца, младежи и подрастващи. Подкрепа от патриотите получиха и решенията за създаване на общинска полиция, както и намаляването на таксите в детските градини. Според тях общинските предприятия „Паркстрой“ и „Комунални дейности“ ще се възродят, благодарение на субсидията. Закупуването на техника за извършване на дейности по озеленяване и ремонт на пътната мрежа в града са положителни за развитието на Русе. Отчетен беше и планът за започване на ремонт и отводняване по бул. „Придунавски“ и участъкът пред бл. „Москва“.

Председателят на групата на ГЕРБ в Русе Бедрос Пехливанян изрази одобрение от името на общинските съветници от тяхната група по отношение на подкрепата на децата, настанени в специализираните институции, както и подпомагането на социалните услуги в града. Той подчерта, че в действителност бюджетът на Община Русе има положителен ръст в размер на 25 млн. лв., но трябва да се знае, че почти 16 от тях са средства от държавно делегирани дейности, а останалата част е от местни приходи, като близо 50% са от увеличение на данъци, такси, услуги, наеми.

Несъгласие г-н Пехливанян изрази и по отношение на намерението за създаване на общинска полиция. Според групата на ГЕРБ, за да бъде ефективна полицията, трябва да е съставена от около 30 души, по примера на други градове у нас. Те отново настояха за осигуряване на допълнителни 100 000 лв. за развитието на спорта в Община Русе, както и за залагане на средства за проектиране на закрита спортна зала за лека атлетика.

Алисе Муртезова от ГЕРБ настоя за изграждане на дежурен дентален кабинет. Тя предложи още да се увеличи двойно обхвата на профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците, както и възрастните хора над 65-годишна възраст и хората с увреждания да пътуват безплатно в градския транспорт.