Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 г.

На 9 септември 2021 г. (четвъртък), от 17,30 ч., в град Русе, пл. „Свобода“ №6, в Пленарна зала, ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджета на Община Русе за 2020 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе и във връзка с внесено в Общински съвет – Русе Предложение Вх. № 706 от 19 август 2021 г.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това всеки работен ден от 14 до 16 часа в сградата на Община Русе, в деловодството на Общински съвет – Русе – ет. 3, стая 304 или на интернет страницата на общинския съвет.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите. Участниците в обсъждането следва да са с предпазни маски и да се спазва дистанция от 1,5 метра.