Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поместена е Проектонаредба относно изменения на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

На сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост (Наредба №6 за УРУЖНННРОЖС).

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по публикуваната на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредба в срок до 12 юни 2023 г.