Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поместена е Проектонаредба относно изменение и допълнение на Наредба 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви

На сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно изменение и допълнение на Наредба №4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, условията и реда за провеждане на масови обществени прояви, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Русе.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по публикуваната на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредба в срок до 12 юни 2023 г.