Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поместени са Проектонаредби относно Наредби №17, №16 и №20

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно изменения в Наредба №17 за символиката на Община Русе.

Основните промени са свързани с по-прецизна категоризация на Награда „Русе“, както и с присъждане на званието “Почетен гражданин на град Русе”.

На сайта са поместени още Наредба №16 и Наредба №20 с предложени промени и изменения в тях, свързани с определянето и администрирането на местните такси, цените на услугите и правата на територията на Община Русе, както и с определянето на размера на местните данъци.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по публикуваните на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредби в срок до 13 юни за Наредба №17, и срок до 16 юни 2022 г. за Наредба №16 и Наредба №20.