Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Поправка на техническа грешка

Съгласно чл. 91 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, се обявяват следните поправки на технически грешки:

 
  1. В решение № 983 прието с Протокол № 47/26.05.2006 г. след гр. Русе се допълва “в района на “МБАЛ – Русе” АД”.
 
  1. В решение № 993 прието с Протокол № 48/26.05.2006 г.- т. 1 “Утвърждава броя и местонахождението на таксиметровите стоянки – 50 броя с 219 места по Приложение № 1 към настоящото предложение за територията на гр. Русе

– отпада т. 3 от Приложение № 1 – “по бул. “Цар Освободител” пред Автогара Юг”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

                      /Искрен Веселинов/