Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Постоянната комисия по „Етика“ разгледа два сигнала за нарушение

Две предложения бяха внесени в постоянната комисия по „Етика“, заседанието на която се проведе в петък, 9 октомври, в Заседателната зала на Община Русе.

Първият сигнал, постъпил в постоянната комисия по „Етика“ към Общинския съвет, е от Орлин Дяков към Александър Неделчев. Причината е обида от страна на общинския съветник от Местна коалиция „БСП за България“ Александър Неделчев към общинския съветник от ПП ГЕРБ Наталия Кръстева по време на 12-ото заседание на Общинския съвет.

Г-н Дяков предложи едно от най-тежките наказания за г-н Неделчев, а именно публично порицание.

Предложението беше прието с 5 гласа ЗА и трима въздържали се, от което следва, че ще бъде изготвено предложение за предстоящото заседание на Общинския съвет.

Вторият сигнал е постъпил от Биляна Кирова и е срещу Станимир Станчев – председател на СДС Русе. Сигналът е по повод декларацията на г-н Станчев срещу зарята, провела се на 9 септември 2020 г.

Комисията в състав с председател Косю Станев и членове – Елеонора Николова, Елка Симеонова, Йовчо Смилов, Кристиян Иванов, Митко Кунчев, Луиза Попова и  Орлин Дяков, взе решение да прекрати сигнала по чл. 33, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.