Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ СЪБЕРЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

Постоянната комисия по комунални дейности към Общински съвет-Русе ще се събере на извънредно заседание в четвъртък, 06.11.2008 г., от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Русе. Аргументите на председателя на комисията Мирослав Славчев са свързани със:
значителното натоварване на уличното движение в гр.Русе;
създаващият се перманентен хаос от неправомерно паркиране по основни градски булеварди и в централната част на града;
предстоящият зимен сезон и свързаните с това проблеми със зимното снегопочистване;
необходимост от взимането на спешни мерки по въвеждането на ред и спазването на правилата за движение;
корекции в организацията на светофарните уредби и знаците в града.
Покани за участие в заседанието на комисията са отправени към кмета на Община Русе инж. Божидар Йотов и специалисти от общинска администрация, ОДП – Русе и председателите на постоянни комисии в Общинския съвет.

Дневният ред на заседанието предвижда дискусии по следните точки:

1. Въвеждане на сезонна забрана за паркиране по основни градски булеварди с оглед улесняване на зимното снегопочистване.
2. Закупуване на 4 бр. репатриращи автомобили тип „паяк” и въвеждането им в експлоатация от общинско звено „КООРС” и ОДП – Русе.
3. Определяне на места за репатриране на неправилно паркираните автомобили, както и размера на глобите.
4. Въвеждане на глоби за неправилно паркиране и определяне на механизма за тяхното налагане и събиране.
5. Въвеждане и организация за платено паркиране в централната градска част в делнични дни.
6. Набелязване на „инфарктни” точки в организацията на движение в града и предложения за отстраняването им.
7. Други