Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ ИЗГОТВИ СВОЕ СТАНОВИЩЕ ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА РУСЕ В МАЩАБЕН КУЛТУРЕН ПРОЕКТ

Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет-Русе гласува днес, 04.02.2011 г., на свое заседание единно становище по участието на Община Русе в проекта „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“ по Оперативна програма „Регионално развитие”.
Становището бе изготвено съгласно Решение № 1102 от 27.01.2011 г. на Общински съвет-Русе и предоставено на общинска администрация.

СТАНОВИЩЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ВЪПРОСИ
1. Възможността, която се разкрива пред русенската култура, е уникална и тя трябва да бъде оползотворена по възможно най-добрия начин.
2. Основна идея и цел на европейските програми е създаването на устойчив продукт. В конкретния случай не става ясно каква ще бъде добавената културна стойност при реализацията на подобен проект. Как това събитие ще намери своето място за години напред в културния календар на общината.
3. За в бъдеще при стартирането на подобни процедури би било полезно да се мобилизира по-голям екип, което ще осигури прозрачност и коректност във всички последващи дейности.
4. В действията, извършени до момента, не открихме акцент върху общинските културни събития, културни политики, институции. Този проект би могъл да се превърне в лост за тяхното развитие, особено в годините на финансова криза.
5. В подготовката за разписване на проекта биха могли да бъдат проучени и в последствие заложени желанието, мнението и потребностите на гражданите на Русе (анализът на културния календар и добрите практики от последните няколко години могат да бъдат в основата на подобно действие).
6. Надяваме се при оптимална реализация на наличния ресурс, както и при организация на подготовката да се получи резултат, отговарящ на традициите и амбициите на русенската култура.