Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Правила за провеждане на 20-о редовно заседание на Общински съвет – Русе

Във връзка с насроченото 20-о редовно заседание на Общински съвет – Русе, което ще се проведе на 25.03.2021 г. с начален час 9:00 посредством видеоконферентна връзка, на основание чл. 28а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация определям следните Правила за провеждане на заседанието:

  1. Заседанието на Общински съвет – Русе да бъде проведено посредством софтуерен продукт „ZOOM”, като участниците задължително следва да осигурят излъчването на видео- и аудиосигнал. За вход в заседанието да бъде използвана следната връзка: https://us02web.zoom.us/j/6181744647. Участници, които имат инсталирана програмата, могат да използват за вход в заседанието Meeting ID:     618 174 4647.
  2. При вход в системата участниците следва да изпишат на кирилица своите име и фамилия без съкращения.
  3. Проверката на кворума и гласуването по точките ще се осъществяват чрез приложение „пулт за гласуване“, инсталирано на служебните таблети, или чрез поименно гласуване, като това ще се случва с поименно извикване по азбучен ред и отговаряне със „за”, „против” и „въздържал се”.
  4. Участниците в заседанието ще заявяват изказвания, реплики, дуплики, изказвания от името на група, лични обяснения, обяснения на отрицателен вот, процедурни предложения и др. с изпращане на съобщение до всички участници във видеоконференцията посредством софтуерния продукт „ZOOM”.
  5. Общинските съветници и администрацията могат да правят писмени предложения, които следва да бъдат изпращани като файлове до всички участници във видеоконференцията посредством софтуерния продукт „ZOOM”.
  6. Председателят на Общинския съвет ще води заседанието от зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе. Представителите на общинската администрация също следва да бъдат в зала „Свети Георги“, етаж 6 в сградата на Община Русе, с оглед докладване на материалите, по които кметът е вносител.
  7. При възможност, моля участниците в заседанието да използват слушалки с микрофон с оглед по-добро качество на звука, който предават.   
  8. Общинските съветници следва да влязат в системата преди 9:00 часа, който е обявен като начален час на заседанието. Участниците могат да влязат по-рано в системата, която ще бъде стартирана в 8:30 часа, с цел навременна регистрация и отстраняване на технически неизправности и затруднения.
  9. Гражданите и медиите могат да проследят заседанието на Общинския съвет в YouTube канала на ОбС – Русе, като последват следната връзка https://www.youtube.com/channel/UCFhG55bl_bdtUoyKfInA1AA, както и чрез прякото излъчване по телевизия ТВН.

Утвърдил:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на Общински съвет – Русе