Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРАВНИ ЕКСПЕРТИ РАЗГЛЕДАХА ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНО–ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА

Проектът за Наредба за осъществяване на публично-частни партньорства бе разгледан днес, 20.11.2009 г., от назначената със заповед на кмета експертна комисия с председател Свилен Иванов (председател и на постоянната комисия по ЗОРС към Общински съвет-Русе). В 9-членната работна група са включени общински съветници и специалисти от правната дирекция на Община Русе. На заседанието присъстваха и представители на неправителствени организации. По време на разговорите бе коментиран новият начин за разпореждане с общинската собственост, правната проблематика, целесъобразността и законосъобразността на бъдещия нормативен документ.
Новата Наредба ще регламентира принципите, условията и реда за осъществяване на сътрудничество между Община Русе и частни партньори за реализирането на обществено значими дейности. Целта е да се уреди участието на частни партньори в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и публични услуги. Идеята на нормативния акт е да се осигури рамка за вземане на решения в съответствие с най-добрата стойност на вложените средства, при спазване на обществената полза и частния интерес и да се гарантира прозрачност, последователност и ефективност в дейността на Община Русе при оценката, разработката и изпълнението на проекти за публично-частно партньорство.